Powered by Bravenet Bravenet Blog

22-5-2016

11:21 AM

BÄNKPRESS

Bänkpress med fötterna i luften  20x20  10x70  10x120  6x160x3  4x190
vanligt  3x200  3x210  3x220x3  7x200

Bceps curlar med hantel

Baklår 4set i sittande curlmaskin

Lite seg idag tränade ganska tidigt och jag är ju van att träna på kvällen. Men fick ett helt ok bänkpass gjort ändå. Körde passet på kraftsporten i Gävle.

0 Kommentar(er).

There are no comments to this entry.

Post New Comment

No Smilies More Smilies »