Powered by Bravenet Bravenet Blog

30-5-2016

9:39 AM

RYGG

KRONLYFT  10x70x2  8x120x2  6x160x5

STÅNGRODD  10x120x2  8x150x4

Baklårsskadan känns av i kronlyften så vågade inte gå högre än 160kg, även i stångrodden får jag ta det försiktigt på grund av baklåret.

0 Kommentar(er).

There are no comments to this entry.

Post New Comment

No Smilies More Smilies »